Portfolio – 2021

Díla podle data: 2010 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Kytka

140 * 170 cm

olej na plátně

2021

 

Kytka podzimní

105 * 145 cm

olej na plátně

2021

 

Kytka srdeční

105 * 145 cm

olej na plátně

2021

 

Neurčitá

75 * 100 cm

olej na plátně

2022

 

Malá zelená

55 * 70 cm

olej na plátně

2021

 

Malá červená

55 * 70 cm

olej na plátně

2021

 

Kytka

140 * 170 cm

olej na plátně

2021

 

Kytka velká Lila

140 * 170 cm

olej na plátně

2021

 

Kytky

olej na plátně

2021

Soukromá sbírka

 

Kytka oblíbená s Edou

105 x 145 cm

olej na plátně

2021

 

Pohled do ateliéru

Pohled do ateliéru

 

Kytka

55 * 70 cm

olej na plátně

2021

soukromá sbírka

 

Kytky

100 * 80 cm

olej a akryl na plátně

2021

 

Noční stolek

140 * 170 cm

olej na plátně

2021

 

Fialová

105 * 140 cm

olej na plátně

2021

 

Běla

140 x 170 cm

olej na plátně

2020/21

sbírka Oblastní galerie Liberec

 

Kytky

pohled do ateliéru

3 x 140 x 170 cm

olej na plátnech

2021

 

Kytky

Pohled do ateliéru

 

Kytky

Pohled do ateliéru

 

Kytky

Pohled do ateliéru

 

Kytky

55 x 55 cm

olej na plátně

2021

 

Kytky

55 x 70 cm

olej na plátně

2021

 

Věž z karet

340 x 300 cm

rám, plátno, akryl, olej

2021

 

Marie

140 x 170 cm

olej na plátně

2021

 

Ema II

140 x 170 cm

olej na plátně

2021

 

Vítěz

170 x 140 cm

olej na plátně

2021

 

Bezvládí při záchvatu

140 x 170 cm

olej na plátně

2021

 

Epileptický mozek

140 x 170 cm

olej na plátně

2021

 

Srdcová sedma ( dle předlohy syna F)

140 x 170 cm

olej na plátně

2021

 

Pohled do výstavy

 

Pohled do výstavy

 

Pohled do výstavy

 

Pohled do výstavy

 

Adriena

140 x 170 cm

Olej na plátně

2021